Acțiunile FEDE

FEDE, o asociație non-profit, o organizație internațională neguvernamentală (ONGI) și un institut supranațional dotat cu statut participativ în Consiliul Europei, poartă un proiect ambițios care pune Educația în centrul dezvoltării societăților noastre .

FEDE și școlile membre susțin legătura transcendentă dintre cetățenie, democrație și deschidere față de alții și urmăresc un proiect european dinamic al păcii, toleranței și progresului.

Lucrând împreună cu școlile membre, partenerii săi, actori economici și instituții europene, FEDE, prin diferitele acțiuni pe care le veți descoperi pe această pagină, urmărește:

– să pună la dispoziție expertiza și abilitățile sale pentru a servi un model bazat pe progres pentru generațiile mai tinere la scară globală;

– să colaboreze cu instituțiile europene și cu părțile interesate pentru a asigura respectarea și întătirera valorilor fondatoare: excelența în educație, deschiderea față de ceilalți și față de lume, cetățenia europeană, democrația, respectarea drepturilor omului și a demnității umane (dreptul la educație pentru toți , drepturile femeilor, drepturile minorităților etc.);

– să apere, să transmită și să sprijine viziunea și inițiativele școlilor membre în fața părților interesate internaționale.